Staff

 • - Shinobu Miwa (miwa 'at' is.uec.ac.jp), Associate Professor

Students

M2

 • - Masato Ono (ono 'at' hpc.is.uec.ac.jp)
 • - Kento Hasegawa (hasegawa 'at' hpc.is.uec.ac.jp)
 • - Tetsuya Matsushita (t.matsushita 'at' hpc.is.uec.ac.jp)
 • - Kohei Yoshida (yoshida 'at' hpc.is.uec.ac.jp)

M1

 • - Eichiro Sekikawa (sekikawa 'at' hpc.is.uec.ac.jp)
 • - Shi Chenlin (shi 'at' hpc.is.uec.ac.jp)
 • - Teng Lin (teng 'at' hpc.is.uec.ac.jp)

B4

 • - Satoshi Gunji
 • - Kota Shimojima
 • - Karyu Suzuki
 • - Yunosuke Naeda

Research Students

 • - Ma Yuanqian (ma 'at' hpc.is.uec.ac.jp)

Alumni

 • - Yudai Asano
 • - Kai Sasaki
 • - Ryotaro Higuchi
 • - Tetsuya Oyagi
 • - Masanori Yuno
 • - Hironori Yokote
 • - Qiuhao Wang
 • - Seong Jae Kim
 • - Tomohiro Sugiyama
 • - Futa Aasada
 • - Yuki Matsui
 • - Shun Matsuo
 • - Masahito Misu
 • - Momoka Ohba